Internationaliserade domännamn

(Inter­nationalized domain names – IDN) – an­vändning av andra bok­stäver än a—z i namn på internetdomäner, till exempel å, ä, ö, ü och é på svenska. IDN togs i bruk under 2003. – Efter­som domännamnssystemet i själva verket inte kan hantera icke-engelska tecken fungerar IDN så att domännamn med sådana tecken kodas om, omärkligt för användaren, till en form med en­bart engelska tecken. Å, ä och ö med flera kan då skrivas in i webbläsarens adressfält och visas där, men det som överförs till webbservern är något annat med bara engelska tecken. – Standarden för realisering av IDN heter IDNA, Internationalizing domain names in applications, se denna RFC (länk). Se hur det går till under ACE (betydelse 1). Det sker omärk­ligt för användaren. – Läs mer om IDN på svenska på Internetstiftelsens webbsidor (länk) (tyvärr bara på engelska när detta skrivs).

[domäner] [tecken] [ändrad 5 augusti 2019]

Dagens ord: 2015-11-09