internationalized resource identifier

(IRI) – en version av uniform resource identifier (URI) som klarar andra skriftsystem än det engelska alfabetet. Medan URI bara kan använda tecknen i ASCII (det engelska alfabetet) kan IRI beskriva resurser med till exempel de ryska (kyrilliska), kinesiska, japanska eller koreanska teckensystemen. – Den officiella standarden för IRI, RFC 3987, finns här. – Se också ACE.

[rfc] [språk] [webben] [ändrad 10 oktober 2019]