⁉️ refaktoring ⇢

– försvenskad stavning av refactoring, se refaktorisering.