refaktorisering

i systemutveckling: omstrukturering av programkod för att den ska bli mer överskådlig och systematisk. Detta ska inte förändra kodens funktion. I agil systemutveckling är refaktorisering ett löpande inslag i arbetet. – Benämningen refaktorisering syftar på faktorerna i multiplikation: 16⨯42=672 blir efter refaktorisering kanske 21⨯32=672. Faktorerna byts ut, men produkten förändras inte. – Kallas också för omstrukturering av kod eller omfaktorisering. – På engelska: refactoring.

[systemutveckling] [ändrad 2 december 2019]