refaktorisering

(refactoring) – i systemutveckling: att strukturera om programkod så att den bli mer överskådlig och systematisk. Detta ska inte förändra kodens funktion. I agil systemutveckling är refaktorisering ett löpande inslag i arbetet. – Benämningen refaktorisering syftar på faktorerna i multi­pli­ka­tion: 16⨯42=672 blir efter refaktorisering kanske 21⨯32=672. Faktorerna byts ut, men produkten förändras inte. – Kallas också för omstrukturering av kod eller omfaktorisering.