802.16a

en specifikation för trådlösa stadsnät med en räckvidd på upp till 50 kilo­meter. Den ingår i WiMAX. Standarden fastställdes 2003. Den använder radiofrekvenser mellan 2 och 11 gigahertz, och kan sända data med upp till 75 megabit per sekund. – Läs mer här.

[trådlöst] [ändrad 15 juli 2020]