advermation

reklam som har utformats för att mottagaren ska uppfatta det som saklig information, inte som reklam. Av advertise­ment, annons, och information. – Jäm­för med adver­torial.

[marknadsföring] [ändrad 13 januari 2018]