after market

sekundärmarknad – marknaden för tillbehör, reservdelar, förbrukningsmaterial och tjänster till en vara som redan är såld. Primärmarknaden är marknaden för den redan sålda varan. – Jämför med after sales.