after market

sekundärmarknad – marknaden för tillbehör, reservdelar, förbrukningsmaterial och tjänster till en vara som redan är såld. –Primärmarknaden är marknaden för den vara som sekundärmarknaden gäller. – Jämför med after sales.

[handel] [ändrad 24 augusti 2021]