Airfuel Alliance

ett konsortium som propagerar för standarder för trådlös laddning. – Airfuel Alliance bildades i november 2015 genom att Alliance for wireless power och Power matters alliance gick ihop. De två organisationerna tog med sig varsin standard, Rezence (numera Airfuel Resonant) re­spek­tive Power 2.0. Airfuel Alliance stöder båda standarderna under benämningarna resonant respektive induktiv laddning. Det finns också en tredje teknik, icke‑sammankopplad (uncoupled) laddning, som fungerar på flera meters håll. – Air­fuel Alliance kon­kur­rerar med Wire­less power con­sortiums standard Qi. – Se airfuel.org.

[elektrisk ström] [ändrad 31 december 2019]

Dagens ord: 2015-12-01