Airfuel Alliance

konsortium som propagerar för standarder för trådlös laddning. – Air­fuel Alliance bildades i november 2015 genom att Alliance for wire­less power och Power matters alliance gick ihop. De två or­ga­ni­sa­tion­erna tar med sig varsin standard, Rezence re­spek­tive Power 2.0. Airfuel Alliance stöder båda standarderna under benämningarna resonant respektive induktiv. Det finns också en tredje teknik, icke-sammankopplad (uncoupled) laddning, som fungerar på flera meters håll. – Air­fuel Alliance kon­kur­rerar med Wire­less power con­sortiums standard Qi. – Se airfuel.org.

Dagens ord: 2015-12-01