Power matters alliance

(PMA) – numera del av Airfuel Alliance – tidigare: en bransch­orga­nisa­tion för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elek­tronik. PMA stöder stan­darden Power 2.0. – PMA grundades 2012 av Procter & Gamble och Powermat Technologies. PMA slöt i februari 2014 samarbetsavtal med Alliance for wire­less power†, A4WP, som före­språkade en annan teknik för trådlös ladd­ning, Rezence† (numera Airfuel Resonant). I november 2015 gick de två orga­nisa­tion­erna samman i Airfuel Alliance. – Jäm­för med Qi.

[elektrisk ström] [organisationer] [ändrad 7 juli 2019]