alinea

i typografi: tecken som ser ut som ett bakvänt P, närmare bestämt så här: ¶. Alinea­tecknet används ibland i ordbehandling för att markera slutet på ett stycke. Det visas då i grått på bild­skärmen, men det kommer inte med i utskriften. I äldre bok­­tryckar­­konst markerade tecknet början på ett stycke. – På engelska pilcrow, paragraph mark, paragraph sign.

[tecken] [ändrad 5 augusti 2019]