analysmaskin

Komplicerad anordning med kugghjul och annat.
Rekonstruerad komponent av analysmaskinen. Foto: Wikimedia Commons.

(analytical engine) – mekanisk dator som konstruerades, men aldrig bygg­des färdig, av Charles Babbage. Han började arbeta på analys­­maskinen 1830 och höll på till sin död 1871. – Ana­lys­maskinen motsvarade en modern dator: den var program­­styrd och hade minne. Den skulle i princip kunna göra allt som en modern elektronisk dator gör. Det är därför den första kon­struktion som kan räknas som en dator, inte en räkne­maskin. (Babbage kon­struerade också, men färdigställde aldrig, en avancerad räknemaskin, differens­­maskinen.) Medan de väntade på att analysmaskinen skulle bli färdig, vilket den alltså aldrig blev, skrev Babbage med bistånd av Ada Lovelace så kallade kalkylplaner, calculus plans, för den – vad vi skulle kalla för dator­program. – Se brittiska Science Museum: länk.

[datorer] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]