analysmaskin

Komplicerad anordning med kugghjul och annat.
Rekonstruerad kom­po­nent av analysmaskinen. Foto: Wikimedia Commons.

(analytical engine) –– mekanisk dator som kon­­stru­erades, men aldrig bygg­des färdig, av Charles Babbage. Han började arbeta på analys­­maskinen 1830 och höll på till sin död 1871. – Ana­lys­maskinen mot­svarade en modern dator: den var program­­styrd och hade minne. Den skulle i princip kunna göra allt som en modern elektronisk dator gör. Det är därför den första kon­struktion som kan räknas som en dator, inte en räkne­maskin. (Babbage kon­struerade också, men färdigställde aldrig, en avancerad räkne­maskin, differens­­maskinen.) Medan de väntade på att analys­maskinen skulle bli färdig, vilket den alltså aldrig blev, skrev Babbage med bistånd av Ada Love­lace så kallade kalkylplaner, calculus plans, för den –– vad vi skulle kalla för dator­program. – Se brittiska Science Museum: länk.

[datorer] [it-historia]