ansvarsfullt företagande

(corporate social responsibility, CSR) – före­tags ansvar för sina an­ställda, kunderna, miljön samt respekt för lagar, bestämmelser och överenskommelser. Den inter­natio­nella standarden för an­svars­fullt företagande heter ISO 26000, Guidance on social responsibility – se denna länk.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 maj 2020]