anti-phrasing

om sökmotorer: det att användarna formulerar sökfraserna som ett fåtal nyckelord – inte som kompletta frågor.

[sökmotorer] [ändrad 28 augusti 2020]