användarcentrerad

om utformning av datorprogram: som tar stor hänsyn till användarnas behov, vanor och begränsningar vid utvecklingen. Termen används också om annat än datorprogram. – På engelska: user-centric eller user-centered.

[systemutveckling] [ändrad 3 oktober 2018]

Dagens ord: 2013-02-12