Archival information package

ett standardformat för information som arkiveras. – Alltså sådant som ska sparas utan ändringar under i princip obegränsad tid. Innehåller dels den information som ska sparas, dels metadata som beskriver inne­hållet och gör det sökbart. Det finns också skydd mot ändringar av innehållet. Informationen ska också förbli läsbar trots tekniska förändringar. – Förkortas till AIP. Ingår i OAIS, Open archival information system.

[arkivering] [filformat] [ändrad 5 februari 2022]