ARPU

average revenue per user – genomsnittlig intäkt per abonnent – vanligt mått på lönsamhet i traditionella teleföretag. Mindre intressant i internetbaserade verksamheter där det, utom för nätoperatörer, är nästan gratis att ansluta fler kunder.

[företag och ekonomi] [förkortningar på A] [telekom] [ändrad 12 november 2018]