assistive technology

hjälpmedel (för personer med funktionsvariationer) – termen omfattar hjälpmedel som underlättar den dagliga till­varon (rull­stolar, hör­apparater), redskap och apparater som är an­pas­sade för att personer med funktionsvariationer ska kunna använda dem samt hjälp­medel för rehabilitering. I offici­ella samman­hang står det på svenska ofta bara hjälpmedel.

[funktionsvariationer] [ändrad 4 juli 2019]