attention literacy

uppmärksamhetsförmåga – för­måga att ägna hela upp­märk­sam­heten åt en sak – i stället för continuous partial attention, där man delar uppmärksamheten mellan andra människor och mobil­telefon eller dator.

[psykologi] [ändrad 28 november 2014]