avräkning

om internet: betalning från ett nätverk till ett annat för den trafik som det första nätverket skickar till det andra. Oftast går trafiken i båda riktningarna. Det företag som har skickat mest trafik till det andra betalar då, men drar av för den trafik som det har tagit emot. (Samma slags uppgörelse kallas i andra sammanhang för kvittning.) Priset baseras vanligtvis på bit miles. – På engelska: settlement. – Jämför med avräkningsfri.

[internet] [ändrad 24 februari 2017]