avräkningsfri

om internet: om det att två nätverk inte betalar varandra för den trafik som de skickar till och från varandra. – Avräkningsfrihet bygger på antagandet att det jämnar ut sig. Trafiken mäts ändå, och parterna förväntas se till att jämvikten bevaras. – På engelska: settlement-free. Man talar också om peering. – Jämför med av­räk­ning.

[internet] [ändrad 21 september 2021]