avsiktsförklaring

en skriftlig överens­kommelse som inte är bindande, men som kan vara förstadiet till ett bindande avtal. – På engelska: memorandum of understanding.

[företag och ekonomi] [ändrad 27 maj 2019]