back room

inre rum, bakre rum, slutet rum (där viktiga arbetsuppgifter sköts av per­son­er som inte märks utåt eller där uppgörelser görs i skymundan, bakom stänga dörrar, bakom kulisserna); back room boy – viktig men okänd person i ett företag eller en bransch – en som ”håll­er i tråd­ar­na”. Inom it talar man om att datorerna togs från ”the back room” (”bakom glasdörrarna”) till användarna när persondatorerna kom. – Se också back office.

[språktips] [ändrad 31 augusti 2017]