bakåtpropageringsnätverk

den mest kända typen av artificiella neuronnät. – Ett sådant nätverk justeras under inlärningsfasen genom att avvikelsen från det önskade resul­tat­et används för att ändra inställningarna inuti nätverket. Avvikelserna ”propageras tillbaka” (propagate back) genom nätverket och påverkar de ursprungliga inställningarna. Detta upprepas tills resultatet blir rätt. (Propagering är ett ovanligt, men dock förekommande svenskt ord, se SAOB.)

[ai] [ändrad 8 maj 2018]