bakåtpropageringsnätverk

den mest kända typen av artificiella neuronnät. – Ett sådant nätverk justeras under inlärningsfasen genom att avvikelsen från det önskade resul­tat­et används för att ändra inställningarna inuti nätverket. Avvikelserna ”propageras tillbaka” (propagate back) genom nätverket och påverkar de ursprungliga inställningarna. Detta upprepas tills resultatet blir rätt. (Propagering i denna betydelse är ett ovanligt, men dock förekommande svenskt ord, se SAOB.)

[ai] [ändrad 21 maj 2022]