bakplan

(backplane) – anslutningskontakter på en dator, i synnerhet en server, för nät­kablar, minnes­enheter och andra till­behör samt kort­platser. Ordet an­vänds även om an­slut­ning­arna inte finns baktill. Termen används om hård­vara när man talar om vad och hur mycket som kan an­slutas och hur stor be­last­ning apparaten klarar. Från början var bak­planet helt enkelt datorns baksida.

[hårdvara] [ändrad 31 augusti 2017]