bandwidth on demand

”bandbredd på begäran, bandbredd på beställning” – möjlighet för organisation som hyr en förbindelse på internet av en nätverksoperatör att köpa extra kapacitet vid behov. Det kan vara för videokonferenser eller under perioder då man förutser extra hög belastning på nätverket. – Förkortas ibland BonD.

[datakommunikation] [ändrad 1 juli 2019]

Dagens ord: 2021-03-02