Barbra Streisand-effekten

(the Barbra Streisand effect) – det att ansträngningar att få bort sanna eller falska uppgifter på internet får motsatt effekt: intresset ökar och uppgifterna sprids till fler. Benämningen kommer av Barbra Streisands försök 2003 att få bort ett flygfoto av sitt hus från internet (se Wikipedia). – Läs också om Devin Nunes.

[kuriosa] [ändrad 21 mars 2019]