Barbra Streisand-effekten

(the Barbra Streisand effect) – det att ansträngningar att få bort sanna eller falska uppgifter på internet får motsatt effekt: intresset ökar och uppgifterna sprids till fler. Benämningen syftar på att Barbra Streisand 2003 försökte få bort ett flygfoto av sitt hus från internet (se Wikipedia). Kallas också för Streisandeffekten – the Streisand effect. – Läs också om Devin Nunes.

[kuriosa] [ändrad 27 oktober 2020]