best practice

praxis, etablerad praxis, vedertagen praxis, bästa metod, branschnorm, god sed – känt och beprövat sätt att med gott resultat lösa en uppgift, sköta en verk­samhet eller hantera teknisk utrustning. För att man ska kunna beskriva något som bästa metod måste omdömet grundas på till­för­lit­liga mät­resultat baserade på erkända kriterier. – Inom områden som juridik och ekonomi, i synner­het där etiska över­väganden spelar stor roll, talar man om god sed.

[språktips] [ändrad 18 februari 2020]