bit blit

kombination av två digitala bilder, gjord genom att block av bildpunkter ur de två bilderna sammanfogas. Ett exempel är när man lägger figurer på en bakgrundsbild. Det förutsätter att man gör hål på de ytor i bakgrundsbilden där figurerna ska vara. (Annars ”adderas” bilderna, som två diabilder ovanpå varandra.) Med bit blit förenklas den operationen, eftersom programmet inte utför operationen bildpunkt för bildpunkt, utan arbetar med block av bildpunkter. Bit blit kommer av förkortningen BitBlt, bit block transfer. Man talar också om blitting. Ett program som är specialiserat på blitting kallas för blitter. – Se Wikipedia.

[bildbehandling] [ändrad 29 maj 2019]