black box testing

testning av program där testaren inte har tillgång till någon del av program­koden för det som ska testas. – Jämför med white box testing och grey box testing.

[testning] [ändrad 19 april 2013]