bläckskrivare

(inkjet printer eller ink printer) – vanlig typ av skrivare för hemma­bruk och kontor. Skriver ut text och bild genom att spruta små droppar av flytande färg­ämne, bläck, på papperet. Tekniskt finns det flera sätt att göra detta, se till exempel sublimerings­skrivare. Bläck­skrivare är numera den billigaste typen av skrivare och tekniken lämpar sig utmärkt för färg­utskrifter. Kvaliteten på ut­skrifterna blir där­emot inte så hög som med laser­skrivare eller speciella foto­skrivare. – Bläck­stråle­skrivare är den ur­sprungliga svenska termen, men den dras numera ofta ihop till bläck­skrivare. Se Data­term­gruppen (länk).