bläckskrivare

(inkjet printer eller ink printer) – vanlig typ av skrivare för hemmabruk och kontor. – Bläckskrivare skriver ut text och bild genom att spruta små droppar av flytande färgämne, bläck, på papper. Tekniskt finns det flera sätt att göra detta, se till exempel sublimeringsskrivare. – Bläckskrivare är numera den billigaste typen av skrivare, och tekniken lämpar sig utmärkt för färgutskrifter. Kvaliteten på utskrifterna blir däremot inte så hög som med laserskrivare eller speciella fotoskrivare. – Bläckstråleskrivare är den ursprungliga svenska termen, men den dras numera oftast ihop till bläckskrivare – se Datatermgruppen (länk).

[skrivare] [ändrad 20 december 2019]