sublimeringsskrivare

ett slags bläckskrivare för färgutskrift av bilder med fotokvalitet. – Sublimeringsskrivare värmer ett hår­fint mun­stycke så att det i munstycket uppstår en gas­bubbla. När trycket blir tillräck­ligt högt frigörs ett färgämne från ett ark och fäster färgen på papper eller annat underlag. Det behövs vanligtvis tre ark med färgämne samt ett fjärde genomsynligt ark för att täcka utskriften. Det går åt en uppsättning ark för varje bild. – På engelska: dye‑sublimation printer eller dye‑sub printer. – Påpekande: Sublimering innebär i fysik att ett ämne går direkt från det fasta tillståndet till gasform utan att passera genom det flytande tillståndet. Det har konstaterats att det som händer i sublimeringsskrivare strikt talat inte är sublimering, utan bör kallas för diffusionse Wikipedia. Därför kallas denna typ av skrivare ibland för diffusionsskrivare, dye‑diffusion printers, men sublimeringsskrivare är den vanligaste benämningen.

[skrivare] [ändrad 27 oktober 2021]