bleeding edge

anspelar på leading edge, alltså spets­teknik. Bleeding edge är sådant som ligger långt fram i utvecklingen, men som är oprövat, osäkert och förlorar pengar.

[jargong] [ändrad 20 september 2020]