blogga

  1. – skriva en blogg eller skriva inlägg på en blogg;
  2. liveblogga – skriva kommentarer till ett evene­mang (en kon­fe­rens, en debatt) medan det pågår: kom­men­ta­rerna visas för publiken på en duk, på webben eller i tv.