BRB

”(I’ll) be right back.” – När man har kommit till­baka skriver man BIB. – BRB bör inte förväxlas med BrB – Brottsbalken.

[nät- och sms-språk]