brownout

(eller brown-out) – minskning av tillförseln av elektrisk energi med resultat att elektrisk och elektronisk utrustning inte fungerar. Det är inget totalt strömavbrott (blackout), men får liknande konsekvenser, i vissa fall svårare. På svenska kallas det för spänningsfall, strömfall, strömsvacka, energisvacka

[elektrisk ström] [26 juli 2020]