bruttoförsäljning

värdet i pengar av ett företags varuförsäljning under en viss tid. – På engelska: gross merchandise value, förkortat GMV.

[företag och ekonomi] [21 november 2019]