BUMMER

beteckning på sociala medier i Jaron Laniers bok Ten arguments for deleting your social media accounts right now (länk) från 2018. BUMMER uppges i boken vara en förkortning av Behavior of Users Modified and Made into an Empire for Rent. Annars är bummer ett engelskt kraftord för besvikelse, ungefär som fan också!

[förkortningar på B] [sociala medier] [30 juni 2020]