C level management

corporate level management – högsta företagsledningen – de chefer som ingår i företagsledningen, det vill säga vd tillsammans med finansdirektör, it‑direktör och andra. De brukar i USA ha titlar på börjar på C för chief. – Se chefstitlar på c.

[företag och ekonomi] [ändrad 8 november 2019]