carding

bedrägeri eller annat brott som begås med stulna konto­kort eller med stulen kredit­korts­infor­mation. – Jäm­för med carder.

[it-relaterad brottslighet] [kort] [ändrad 27 oktober 2017]