carrier’s carrier

nätgrossist – en carrier (stamnätsoperatör) som säljer kapacitet på tele- eller datanät till andra stamnätsoperatörer. 

[nätverk] [ändrad 17 november 2018]