cctv

closed circuit television – intern-tv, övervaknings-tv.