censor

tjänsteman som har till uppgift att utöva censur. – I gymnasiet fram till slutet av 1960-talet var en censor också en extern lärare, ofta en universitetslärare, som godkände eller underkände gymnasisterna vid studentexamen. Ordet censor är latin och betyder granskare, bedömare. – Censor ska inte förväxlas med sensor (avkännare).

[censur] [språktips] [yrken] [ändrad 9 november 2017]