character

  1. skrivtecken, se också karaktär;
  2. – figur, gestalt: a character in a play by Shakespeare – en figur eller gestalt i en Shakespearepjäs (inte en karaktär); a character in a computer game=en figur i ett dataspel.