karaktär

(character) – skrivtecken, tecken. I teoretiska sammanhang skiljer man mellan karaktärer och glyfer. Termen karaktär används då när man talar om tecknets språkliga funktion, glyf när man enbart talar om hur tecknet ser ut.

[tecken] [ändrad 16 september 2020]