chief risk officer

(CRO) – riskdirektör – chef som ingår i företagsledningen och som ansvarar för att bevaka och möta risker som hotar företaget. Det kan gälla alla slags risker, inte bara hot mot it‑systemet. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [8 november 2019]