cirkulär

  1. cirkulär ekonomi, cirkulära affärer – strävan att minska miljöpåverkan av tillverkning och användning av produkter. Man ska se till produktens hela livscykel och utforma produkter så att de kan återanvändas och återvinnas. Begreppet ställs i motsats till linjär ekonomi. – På engelska: circular economy;
  2. – kort för cirkulärskrivelse, även: rundskrivelse – äldre term för skriftligt meddelande som ska läsas av alla på en arbetsplats eller i en grupp. Ursprungligen var det ett enda exemplar som skickades runt (cirkulerade).

[företag och ekonomi] [25 september 2018]