Clean network

USA:s satsning på att skydda internet och telekom från intrång från främmande makt – Kina nämns uttryckligen. Projektet inleddes 2020 under Trump-administrationen. Andra länder än USA uppmanas att ansluta sig. – Se USA:s utrikesdepartements webbsidor.

[it-politik] [ändrad 25 januari 2021]