clearnet

benämning på den synliga och lättåtkomliga delen av internet. Webbplatser på clearnet kan vara skyddade av lösenord, men de är inte svåråtkomliga eller dolda på annat sätt. Motsatsen kallas för darknet.

[internet] [11 oktober 2018]