CodeRefinery

Code refinery project – ett nordiskt projekt för att utveckla och förbättra programmering inom forskning. – Projektet CodeRefinery har pågått sedan 2016. Bakgrunden är att många forskare skriver sina egna program, men att dessa program inte alltid håller hög klass. CodeRefinery erbjuder därför utbildning och möjligheter till utbyte och samarbete. – Se artikel från 2019 i tidningen Curie och coderefinery.org.

[forskningsprojekt] [programmering] [25 april 2019]

Dagens ord: 2019-05-03