cognitive engine

kognitiv motor – beteckning på den typ av datorprogram som styr kognitiv radio. – En kognitiv motor tar emot information av flera olika slag och använder informationen för att fatta ett beslut och verkställa dem. I kognitiv radio gäller det att välja en av flera tekniker för trådlös kommunikation. – Se också kognition.

[trådlöst] [ändrad 20 januari 2021]